I vår parkourförening tar vi dig från A till B och hjälper dig att utvecklas så du kan fortsätta bortom.

Hos oss får barn och ungdomar utöva parkour på en individuell nivå med pedagogisk ledd träning i säker miljö tillsammans
för en kreativ och rolig fritid. Anmäl dig till våra träningar och kurser under fliken Vår!

We go from A to B and BEYOND.